V školskom roku 2019/2020 vám ponúkame základné, stredné, vyššie a špeciálne kurzy v anglickom, nemeckom, španielskom, talianskom a ruskom jazyku.

V spolupráci s agentúrou VAV Slovakia otvárame kurzy nemeckého jazyka pre opatrovateľky.

Žiaci SZUŠ Jánoš a Súkromnej základnej školy s materskou školou Jánoš môžu využiť atraktívne zľavy!

Od školského roka 2010/2011 vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na kurz nemeckého jazyka pre opatrovateľky VaV. Bližšie informácie o tomto kurze získate na stránke www.vavslovakia.sk, alebo telefonicky na čísle 044/432 08 42, mailom na adrese janosova@skolajanos.sk alebo misiakova@skolajanos.sk, ako aj osobne v kancelárii našej jazykovej školy.