Riaditeľka školy: Mgr. Anna Jánošová janosova@skolajanos.sk
Tajomníčka školy: Mgr. Zuzana Mišiaková misiakova@skolajanos.sk
Adresa: Súkromná jazyková škola Mostová 4 034 01 Ružomberok  
Telefón: 0915 / 830 589
044 / 432 08 42
 
e-mail: sjs@skolajanos.sk  

Kedy sme tu

  • počas školského roka nás nájdete v našej kancelárii:
  • v dňoch pondelok – piatok v čase od 9.00 do 16.30 hod.
 
  • počas letných prázdnin nás nájdete v našej kancelárii:
  • v dňoch pondelok – piatok v čase od 9.00 do 14.00 hod.
 

Mapa