Milí rodičia a priatelia,

opäť máme možnosť rozhodnúť sa o darovaní 2 %, 3 % zo zaplatenej dane.

Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu nášho Občianskeho združenia „Jánoško” formou podania Vyhlásenia o poukázaní sumy vo výške 2%, 3 % zaplatenej dane.

Svojou podporou nám pomôžete zlepšiť materiálno-technické vybavenie našej školy a tým skvalitniť vyučovací proces a zdokonaliť prostredie v ktorom sa aj Vaše deti pripravujú na svoj profesionálny život.

Doteraz sme poukázané 2% (3%) použili na materiálne vybavenie tried, nákupom didaktických pomôcok. Ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu, ktorá nám pomohla prispieť k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole.

S úctou

                                                                   Mgr. Ľudmila Fajčáková  

Dokumenty na stiahnutie nájdete nižšie. Kliknite na text a otvorí sa Vám súbor.   

   

V Y H L Á S E N I E

o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby vo formáte PDF

 

Údaje pre právnické osoby:

Názov: Občianske združenie “Jánoško”

Sídlo: Obrancov mieru 1779, 026 01 Dolný Kubín

Právna forma: občianske združenie

IČO: 42061725

číslo účtu: 2625168283/1100

IBAN: SK52 1100 0000 0026 2516 8283

v prípade otázok nás kontaktujte na adrese kvietkova@skolajanos.sk