Vážení návštevníci stránky, do Súkromnej jazykovej školy Jánoš sa môžete prihlásiť 3 spôsobmi:
OSOBNE:                     v kancelárii školy na Mostovej ulici č.4 v Ružomberku na druhom poschodí
TELEFONICKY:           044/432 08 42 alebo 0915 830 589
MAILOM:                    sjs@skolajanos.sk, janosova@skolajanos.sk, misiakova@skolajanos.sk
 
Pred prihlásením si môžete vytlačiť a vyplniť potrebné dokumenty k prijatiu na štúdium (poprosíme vytlačiť obojstranne):
Prihláška do jazykovej školy na stiahnutie vo formáte PDF 

Ďalej by sme vás chceli upozorniť, že čestné vyhlásenie môžete poskytnúť iba jednej jazykovej škole.