Vážení návštevníci stránky, do Súkromnej jazykovej školy Jánoš sa môžete prihlásiť 3 spôsobmi:
OSOBNE:                    v kancelárii školy na Mostovej ulici č.4 v Ružomberku na druhom poschodí
TELEFONICKY:           0915 830 589
MAILOM:                    sjs@skolajanos.sk, janosova@skolajanos.sk, misiakova@skolajanos.sk
 
Ďalej by sme vás chceli upozorniť, že čestné vyhlásenie môžete poskytnúť iba jednej jazykovej škole.