V prípade záujmu pracovať v Súkromnej jazykovej škole nás kontaktujte čo najskôr. Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom zasielajte na adresu školy:

Súkromná jazyková škola

Mostová 4, 034 01 Ružomberok

alebo e-mailom na adresu: sjs@skolajanos.sk

Informácie získate aj na tel. č. 0915 830 589 a 044/432 08 42