1. Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda).

2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30.júna 2021 (utorok).

Termín školských prázdnin na školský rok 2020/2021

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
Jesenné 28. október 2020 (streda) 29. – 30. október 2020  2. november 2020 (pondelok)
Vianočné 22. december 2020 (utorok) 23. december 2020 –  7.január 2021 8. január 2021 (piatok)
Polročné 29. január 2021 (piatok) 1. február 2021 (pondelok) 2. február 2021 (utorok)
Jarné Žilinský kraj 12. február 2021 (piatok) 15. – 19. február 2021 22. február 2021 (pondelok)
Veľkonočné 31. marec 2021 (streda) 1. – 6. apríl 2021 7. apríl 2021 (streda) 
Letné 30. jún 2021 (streda) 1. júl – 31. august 2021 2. september 2021 (štvrtok)