1. Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).

2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30.júna 2020 (utorok).

 

Termín školských prázdnin na školský rok 2019/2020

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
Jesenné

29. október 2019 (utorok)

30. október –

31. október 2019 

4. november 2019 (pondelok)
Vianočné 20. december 2019 (piatok)

23. december 2019 –

7. január 2020

8. január 2020 (streda)
Polročné 31. január 2020 (piatok)

3. február 2020 

(pondelok)

4. február 2020 (utorok)
Jarné Žilinský kraj 21. február 2020 (piatok)

24. február –

28. február 2020

2. marec 2020 (pondelok)
Veľkonočné 8. apríl 2020 (streda)

9. apríl –

14. apríl 2020

15. apríl 2020 (streda) 
Letné 30. jún 2020 (utorok)

1. júl – 

31. august 2020

2. september 2020 (streda)