V našej škole ponúkame vzdelávanie v kurzoch jazyka anglického, nemeckého, španielskeho a talianskeho a ruského. 

Kurzy sú organizované formou individuálnych a kolektívnych kurzov, tie sa rozdeľujú na kurz základný, stredný, vyšší a špeciálny. Po absolvovaní určeného počtu hodín pre daný kurz a úspešnom zvládnutí testov je možnosť získania osvedčenia. 

Výučba je zameraná na všetky zručnosti, ktoré sú z hľadiska znalosti jazyka potrebné: čítanie, počúvanie, rozprávanie a písanie.

Anglický jazyk sa vyučuje v nasledovných úrovniach podľa Spoločného európskeho referenčného rámca:

– úroveň: A1.1, A 1.2 BEGINNERS
– úroveň: A2.1, A2.2 ELEMENTARY
– úroveň: B1.1, B1.2 PRE-INTERMEDIATE
– úroveň: B 2.1, B 2.2 INTERMEDIATE 
 
Nemecký jazyk sa vyučuje v nasledovných úrovniach podľa Spoločného európskeho referenčného rámca:
– úroveň: A1.1, A 1.2
– úroveň: A2.1, A2.2
– úroveň: B1.1, B1.2
– úroveň: B 2.1, B 2.2
 
Španielsky jazyk sa vyučuje v nasledovných úrovniach podľa Spoločného európskeho referenčného rámca:
 
– úroveň: A1.1, A 1.2
 
Taliansky jazyk sa vyučuje v nasledovných úrovniach podľa Spoločného európskeho referenčného rámca:
 
– úroveň: A1.1, A 1.2

Rusky jazyk sa vyučuje v nasledovných úrovniach podľa Spoločného európskeho referenčného rámca:
 
– úroveň: A1.1, A 1.2